بازدیدکنندگان : 109631

آرشیو
چاپار مجازی
موضوع بندی
شنبه 18 اردیبهشت‌ماه سال 1389
چه ماهی


چهارشنبه 8 اردیبهشت‌ماه سال 1389
بود

توا

نابود

هرکه دا

نابود

ز دانش دل پیر  بر

نابود

جمعه 3 اردیبهشت‌ماه سال 1389
ماهی

 

ماژیک & photoshop


چهارشنبه 1 اردیبهشت‌ماه سال 1389
جهش

برگیر،بیافکن وهمراشو

وجهشی شو

از دورترین خاطره

تابه قلمرو بنیان ننهاده

 

بردار از پیش ات

ان یکی کیستی را:

ادمی کیست؟

 

برگو بی وقفه

ان یکی چیستی را:

هستن چیست؟

مارتین هایدگر/مفهوم زمان           ترجمه-علی عبداللهیعناوین آخرین یادداشت ها

شناسنامه کامل من...