بازدیدکنندگان : 109631

آرشیو
چاپار مجازی
موضوع بندی
چهارشنبه 26 فروردین‌ماه سال 1388
متساوی الساقین


جمعه 21 فروردین‌ماه سال 1388
سرخ

ان نقاش که امده بود پرتره ی مرا بکشد


رنگ قرمزش تمام شده بود.
چهارشنبه 19 فروردین‌ماه سال 1388
بازی

به دعوت از اپی

سال گذشته

گذشته

سال اینده

......

الان حس خوبی دارم.


شنبه 8 فروردین‌ماه سال 1388
بریل

نه

این قطار راکه نمی شود از ریل جدا کرد

حتی اگر ان را کور کرده باشی

دستانش را بریل میکشد

و شعر سفر را بلند میراند


دوشنبه 3 فروردین‌ماه سال 1388
پش خوش کلعناوین آخرین یادداشت ها

شناسنامه کامل من...