بازدیدکنندگان : 109631

آرشیو
چاپار مجازی
موضوع بندی
جمعه 21 فروردین‌ماه سال 1388
سرخ

ان نقاش که امده بود پرتره ی مرا بکشد


رنگ قرمزش تمام شده بود.

عناوین آخرین یادداشت ها

شناسنامه کامل من...