بازدیدکنندگان : 109631

آرشیو
چاپار مجازی
موضوع بندی
سه‌شنبه 20 اسفند‌ماه سال 1387
بخند

تو را به خط منحنی زیبای چشمانت

تو را به خط منحنی زیبای چشمانت

تو را به خط منحنی زیبای چشمانت

تو را به خط منحنی زیبای چشمانت

تو را به خط منحنی زیبای چشمانت

تو را به خط منحنی زیبای چشمانت

تو را به خط منحنی زیبای چشمانت

تو را به خط منحنی زیبای لبانت           بخند

                                                     بخند و ببین که دستانم پینه بسته است.    

                                                                عناوین آخرین یادداشت ها

شناسنامه کامل من...