بازدیدکنندگان : 109631

آرشیو
چاپار مجازی
موضوع بندی
چهارشنبه 28 مهر‌ماه سال 1389

چقدر ورودیه مترو رو دوس دارم باد خنکی جریان داره همیشه.ادما با هدف میرن داخل و میان بیرون.

یشنهاد می کنم واسه بندر چن تا فقط ورودی مترو احداث شه.عناوین آخرین یادداشت ها

شناسنامه کامل من...